Xi lanh TCM/TCL20X5, 20X10, 20X15, 20X20, 20X25, 20X30, 20×40, 20×50, 20×60, 20×70, 20×80, 20×90, 20×100, 20×125, 20×150, 20×175, 20×200, 20×225, 20×250

Xi lanh khí nén AIRTAC TCM/TCL20 series  là dòng xi lanh khí nén ba ty được phân phối bởi PHONG PHÁT.

Danh mục: