Xi lanh TCM/TCL25X5, 25X10, 25X15, 25X20, 25X25, 25X30, 25×40, 25×50, 25×60, 25×70, 25×80, 25×90, 25×100, 25×125, 25×150, 25×175, 25×200, 25×225, 25×250

Xi lanh khí nén AIRTAC TCM/TCL25 series  là dòng xi lanh khí nén ba ty được phân phối bởi PHONG PHÁT.

Danh mục: