Xi lanh TCM/TCL16X5, 16X10, 16X15, 16X20, 16X25, 16X30, 16×40, 16×50, 16×60, 16×70, 16×80, 16×90, 16×100, 16×125, 16×150, 16×175, 16×200

Xi lanh khí nén AIRTAC TCM/TCL16 series  là dòng xi lanh khí nén ba ty được phân phối bởi PHONG PHÁT.

Danh mục: