Xi lanh TCM/TCL63X5, 63X10, 63X15, 63X20, 63X25, 63X30, 63×40, 63×50, 63×60, 63×70, 63×80, 63×90, 63×100, 63×125, 63×150, 63×175, 63×200, 63×225, 63×250

Xi lanh khí nén AIRTAC TCM/TCL63 series  là dòng xi lanh khí nén ba ty được phân phối bởi PHONG PHÁT.

Danh mục: