Xi lanh TCM/TCL80X25, 80X30, 80×40, 80×50, 80×60, 80×70, 80×80, 80×90, 80×100, 80×125, 80×150, 80×175, 80×200, 80×225, 80×250

Xi lanh khí nén AIRTAC TCM/TCL80 series  là dòng xi lanh khí nén ba ty được phân phối bởi PHONG PHÁT.

Danh mục: