Xi lanh TCM/TCL12X5, 10X10, 12X15, 12X20, 12X25, 12X30, 12×40, 12×50, 12×60, 12×70, 12×80, 12×90, 12×100, 12×100, 12×150

Xi lanh khí nén AIRTAC TCM/TCL12 series  là dòng xi lanh khí nén ba ty được phân phối bởi PHONG PHÁT.

Danh mục: