Xi lanh TCM/TCL40X5, 40X10, 40X15, 40X20, 40X25, 40X30, 40×40, 40×50, 40×60, 40×70, 40×80, 40×90, 40×100, 40×125, 40×150, 40×175, 40×200, 40×225, 40×250

Xi lanh khí nén AIRTAC TCM/TCL40 series  là dòng xi lanh khí nén ba ty được phân phối bởi PHONG PHÁT.

Danh mục: