VAN SOLENOID AIRTAC 4H SERIES

VAN SOLENOID AIRTAC 4H SERIES là van khí nén gạt tay có 5 cửa  và 2 vị trí và 1 thanh gạt, kích hoạt bằng cơ, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén.

Dòng series 4H có các loại như sau:

4H210-08 là loại van gạt tay khí nén 5/2  (Ren 13mm)

4H310-10 là loại van gạt tay khí nén 5/2  (Ren 17mm)

4H230C-08 là loại van gạt tay khí nén 5/3 (Ren 13mm)

4H330C-10 là loại van gạt tay khí nén 5/3 (Ren 17mm)

Danh mục: