Xi lanh TCM/TCL100X25, 100X30, 100×40, 100×50, 100×60, 100×100, 100×80, 100×90, 80×100, 80×125, 80×150, 80×175, 80×200, 80×225, 80×250

Xi lanh khí nén AIRTAC TCM/TCL100 series  là dòng xi lanh khí nén ba ty được phân phối bởi PHONG PHÁT.

Danh mục: