Van 1 chiều khí nén ( PVN)

Van một chiều khí nén là thiết bị cực kỳ đơn giản nhưng chúng phục vụ một mục đích quan trọng trong nhiều hệ thống khí nén. Thường được sử dụng trong các hệ thống không cho phép dòng khí nén chảy ngược.

Danh mục: