Bộ điều áp khí nén PVN AR2000-02, AR3000-03, AR4000-04, AR4000-06, AR5000-10

Bộ điều áp khí nén PVN AR2000-02, AR3000-03, AR4000-04, AR4000-06, AR5000-10  có chức năng  là điều chỉnh mức áp suất của khí nén sao cho luôn ở mức an toàn cho hệ thống vận hành, tránh các sự cố do tăng áp cao ảnh hưởng đến năng suất và tuổi thọ của hệ thống.

Danh mục: