Bộ lọc có điều áp AW2000-02, AW3000-03, AW4000-04, AW4000-06, AW5000-10

Bộ lọc có điều áp AW series PVN là thiết bị lọc khí nén có gắn đồng hồ để điều chỉnh áp suất. Chức năng của thiết bị này là vừa lọc sạch khí, nâng cao chất lượng khí nén phục vụ cho các thiết bị công tác vừa điều chỉnh áp suất sao cho tránh việc tăng áp, tụt áp. Đây là một bộ phận quan trọng, giúp hệ thống được hoạt động thông suốt, hiệu quả và năng suất hơn.

Danh mục: