Bộ lọc đôi khí nén AC2010-02, AC3010-03, AC4010-04, AC4010-06, AC5010-10

Áp suất làm việc tối đa: 10 kg/cm²

Danh mục: