Tại sao phải sử dụng cảm biến cho xi lanh khí nén?

Cảm biến vị trí tuyến tính xi lanh khí nén được sử dụng để phát hiện vị trí tuyến tính của piston trong quá trình hoạt động. Các xi lanh khí nén thường được chế tạo với một nam châm đã được gắn sẵn bên trong pít-tông, do đó có thể sử dụng cảm biến tiệm cận từ tính (nếu muốn).

Tùy thuộc vào vị trí gắn cảm biến, nó có thể phát hiện các vị trí mở rộng, rút ​​lại hoặc các vị trí riêng lẻ dọc theo thân xi lanh. Nhiều cảm biến cũng có thể được gắn vào một xi lanh khí nén cho nhiều vị trí phản hồi vị trí. Xi lanh khí nén sử dụng cảm biến vị trí cho phép tăng cường bảo mật và phản hồi để đảm bảo vị trí pít-tông cho các ứng dụng quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *