Nối phun sương, khí nén chữ L, PV

Tên sản phẩm: Nối ống phun sương, khí nén chữ L, PV