Công tắc dòng chảy HFS-25

Công tắc dòng chảy HFS-25 là một thiết bị cảm biến dùng để phát hiện dòng chảy từ đó để biết được chất lỏng trong đường ống còn hay không.