Khớp nối nhanh khí nén tự động

Khớp nối nhanh khí nén tự động là loại khớp nối nhanh dây máy nén khí (hay còn gọi là van bi) dùng để bấm 2 đầu dây chịu áp lực lại với nhau.