Nối ống phun sương, khí nén dạng chữ Y, giá sỉ

Tên sản phẩm: Nối ống phun sương, khí nén chữ Y, PY