Chia 3 tròn

Đẩu nối chia 3 tròn có công dụng để chia nguồn khí ra nhiều thiết bị để có thể sử dụng cùng lúc.