Nối giảm khí nén, phun sương PG6-4, PG8-6, PG10-8, PG12-10, PG8-4, PG10-6, PG12-16

Tên sản phẩm: Nối giảm ống phun sương, khí nén  PG