Co nối phun sương, khí nén ren ngoài PL

Tên sản phẩm:Co nối ống phun sương, khí nén chữ ren ngoài PL