Bộ rung khí nén GT

  • Loại kích thước nhỏ: GT4, GT6, GT8, GT10, GT13, GT16
  • Loại kích thước trung bình: GT20, GT25, GT30, GT36, GT40
  • Loại kích thước lớn: GT48, GT60, GT70, GT90, GT100