Xi Lanh Thủy Lực HOB series phân phối chính hãng

  • Lưu chất: dầu, nhớt, chất lỏng thủy lực khác…
  • Nhiệt độ: -10 – 80 độ C
  • Áp suất: 140 kg/cm2
  • Đường kính trong: từ 40 đến 160 mm
  • Hành trình: từ 50 đến 2000 mm
  • Tốc độ: từ 0.1 đến 1 m/s
  • Lực kéo và đẩy: phụ thuộc vào áp suất và diện tích của piston