Xi Lanh Thủy Lực HOB, MOB series

Với xi lanh thủy lực HOB áp suất 140 kg/cm2 thì hành trình sẽ từ: 50, 100, 150, 200…1700, 1800, 1900, 2000 và đường kính trong là 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

Với xi lanhh thủy lực MOB là 70kg/cm2 đường kính đa dạng như: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 và hành trình từ 50, 100, 150 cho đến 1900, 2000.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết rõ hơn về giá cả và những size khác nhau.