Xi lanh TCM/TCL50X5, 50X10, 50X15, 50X20, 50X25, 50X30, 50×40, 50×50, 50×60, 50×70, 50×80, 50×90, 50×100, 50×125, 50×150, 50×175, 50×200, 50×225, 50×250

Xi lanh khí nén AIRTAC TCM/TCL50 series  là dòng xi lanh khí nén ba ty được phân phối bởi PHONG PHÁT.

Danh mục: