Van tiết lưu thủy lực VB66

  • Van tiết lưu thủy lực 2 chiều.
  • Áp suất làm việc max 700 bar, đầu nối ren 3/8″ NPT.
  • Loại van tiết lưu 2 chiều.
  • Nhà sản xuất Betex Netherland
Danh mục: