Van điện từ thủy lực YUKEN DSG – 03 series

Yếu tố Thông số
Số cửa 2, 3, 4, 5
Kiểu van 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 4/3
Loại van Thường đóng, thường mở, đảo chiều
Áp suất làm việc 31.5 MPa
Lưu lượng làm việc 1100 L/min
Kích thước Theo tiêu chuẩn ISO 6432
Danh mục: