Bộ lọc khí nén kiểu FESTO LFR-08, LFR-10, LFR-15 ( áp 16kg/cm2)

Bộ lọc khí nén STNC LFR-08, LFR-10, LFR-15  là bộ lọc đơn khí nén có chức năng lọc tách nước khí nén, đồng thời có chức năng điều chỉnh áp suất khí nén.

Danh mục: