Bộ lọc đơn khí nén có chỉnh áp STNC TW2000-02, TW3000-03, TW4000-04, TW4000-06, TW5000-10

Bộ lọc đơn khí nén có chỉnh áp STNC TW2000-02, TW3000-03, TW4000-04, TW4000-06, TW5000-10 có chức năng điều chỉnh áp suất khí nén và lọc tách nước giúp cho không khí hệ thống máy nén khí sạch sẽ hơn.

Danh mục: