Bộ lọc khí nén kiểu FESTO LFC-08, LFC-10, LFC-15 ( áp 16kg/cm2)

Bộ lọc khí nén STNC LFC-08, LFC-10, LFC-15 có chức năng lọc tách nước khí nén, đồng thời có chức năng điều chỉnh áp suất khí nén và cung cấp dầu bôi trơn cho hệ thống khí nén.

Danh mục: