Xi lanh khí nén SMC CG1/CDG1

  • Ty ren ngoài có sẵn theo tiêu chuẩn.
  • Dễ dàng tinh chỉnh vị trí công tắc tự động.
  • Không có ren ngoài gắn trục nào được thêm vào loại cơ bản.
  • Có sẵn số bộ phận có giá đỡ đầu thanh và/hoặc giá đỡ trục. (Không cần thiết phải đặt riêng giá đỡ cho xi lanh thích hợp.)