Van xả nhanh khí nén QE02, QE 03, QE 04

Van xả nhanh khí nén dùng nhiều trong ứng dụng khí nén dùng để làm việc nhanh ổn định nếu không xả nhanh nhiều khi xylanh không đi hết hành trình.gây hư hại ống hơi và thiết bị van…