Van điện từ khí nén AIRTAC 5/3

Đây là loại van khí nén 5/3 có 5 cổng 3 vị trí và 2 đầu coil điện, kích hoạt và điều khiển bằng điện, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén.

Dòng này chúng ta có các model sau:

4V130-06 là loại van khí nén 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 9,6mm)

4V230-08 là loại van khí nén 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 13mm)

4V330-10 là loại van khí nén 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 17mm)

4V430-15 là loại van khí nén 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

Danh mục: