Van bi khóa thủy lực 2 ngã BKH-G1/4, BKH-G3/8, BKH-G1/2, BKH-G3/4, BKH-G1

Van bi khóa 2 ngã có chức năng mở, đóng dòng chảy lưu chất đi qua, là thiết bị hỗ trợ trong các hệ thống thủy lưc được ứng dụng nhiều trong công nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết rõ hơn về giá cả và những size khác nhau.