Lọc dầu thủy lực MF-04, MF-06, MF-08, MF-10, MF-12, MF-16, MF-20, MF-24

Lọc dầu đường hút dùng lắp đặt trong thùng dầu vào đường hút của bơm thủy lực. tránh cặn , bẩn vào trong bơm gây hư hỏng cho hệ thống thủy lực. ngoài  ra lọc dầu hút còn nhiều công dụng khác tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Lọc dầu thủy lực có nhiều mã hàng: MF-04, MF-06, MF-08, MF-10, MF-12, MF-16, MF-20, MF-24.