Bơm thủy lực HYDROMAX HGP-2A series

  • Lưu lượng: 12-25 cc/vòng
  • Áp suất hoạt động: 210 kgf/cm2
  • Áp suất tối đa: 250 kgf/cm2
  • Tốc độ quay thông thường: 1800 vòng/phút
  • Tốc độ quay tối thiểu: 500-1000 vòng/phút
  • Tốc độ quay tối đa: 2000-5000 vòng/phút