Bơm Lá Đôi VVP-15D-15D, VVP-20D-20D, VVP30D-30D, VVP-40D-40D

 Bơm Lá Đôi  VVP-15D-15D, VVP-20D-20D, VVP30D-30D, VVP-40D-40D
Mục đích tăng lưu lượng gấp đôi và dùng cái bơm còn lại điều kiển hay dùng cho 2 trạm bơm riêng biệt.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết rõ hơn về giá cả và những size khác nhau

Danh mục: