Bộ lọc khí nén SMC AC30A-03-A

  • Kiểu bộ lọc: Bộ lọc khí nén
  • Kiểu kết nối: Có sẵn các loại kết nối ngõ vào và ngõ ra tiêu chuẩn cho ống hoặc ren, tùy thuộc vào phiên bản cụ thể.
  • Áp suất hoạt động: Bộ lọc này có khả năng hoạt động ở áp suất tối đa an toàn trong hệ thống khí nén. Giá trị áp suất này có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản và mục đích sử dụng cụ thể. Thông thường, áp suất hoạt động thường nằm trong khoảng từ 0.5 đến 1.0 MPa (megapascal).
  • Nhiệt độ hoạt động: SMC AC30A có khả năng hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ thấp đến cao mà hệ thống khí nén thường gặp. Nhiệt độ này thường nằm trong khoảng từ -10 độ C đến +60 độ C, nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể.
Danh mục: