Xi lanh trượt SMC MXH series

  • Model: Xi lanh trượt SMC MXH series
  • Kích thước nòng (mm): 6mm
  • Kích thước hành trình (mm): 10mm
  • Lưu chất: Khí nén
  • Tác động: Hai tác động
  • Kích thước cổng: M5x0.8
  • Áp suất hoạt động tối thiểu: 0.15 MPa
  • Áp suất hoạt động tối đa: 0.7 MPa
  • Áp suất phá hủy: 1.05 MPa