Xi lanh SMC MGJ series

  • Công suất: Thường từ 0,15 MPa (1,5 bar) đến 1 MPa (10 bar), có thể lên đến 1,5 MPa (15 bar) hoặc cao hơn tùy theo mô hình.
  • Kích thước: Đường kính xi lanh thay đổi từ 6 mm đến 63 mm hoặc hơn, tùy thuộc vào mô hình.
  • Loại động cơ: Có sẵn loại động cơ điện và khí nén.
  • Độ chính xác: Xi lanh SMC MGJ Series thường có độ chính xác cao để đảm bảo sự hoạt động chính xác trong các ứng dụng yêu cầu.
Danh mục: