Xi lanh SMC MDBB series

  • Kích thước xi lanh: Đường kính xi lanh bên trong thay đổi từ 12 mm đến 125 mm hoặc cao hơn, tùy theo mô hình cụ thể.
  • Chiều dài Hub: Chiều dài tối đa mà xi lanh có thể di chuyển, phụ thuộc vào mô hình.
  • Áp lực làm việc: Áp lực làm việc tiêu chuẩn thường từ 0,15 MPa (1,5 bar) đến 1 MPa (10 bar). Áp lực làm việc tối đa có thể lên đến 1,5 MPa (15 bar) hoặc cao hơn, phụ thuộc vào mô hình.
  • Chất liệu sản phẩm: Thường làm từ các vật liệu chất lượng cao như nhôm và thép không gỉ.
Danh mục: