Xi lanh SMC CQ2B series

  • Kích thước: CQ2B Series có sẵn trong nhiều kích thước khác nhau, bao gồm đường kính xi lanh và chiều dài của hub, phù hợp với nhiều ứng dụng cụ thể.
  • Tùy chọn tích hợp: Xi lanh CQ2B có khả năng tùy chỉnh với nhiều tùy chọn về loại kết nối, chất liệu, và phụ kiện bổ sung để phù hợp với yêu cầu cụ thể của ứng dụng.
  • Độ chính xác: Sản phẩm này đảm bảo độ chính xác trong các quy trình di chuyển và định vị.
Danh mục: