Vòi tưới nguội có van làm mát CNC

  • Áp suất làm việc: Thường từ 1 – 6 bar (14,5 – 87 psi). Áp suất làm việc phù hợp để cung cấp lưu lượng dung dịch làm mát đủ mà không gây mất áp quá lớn.
  • Lưu lượng dung dịch: Từ 1 – 20 lít/phút. Lưu lượng của vòi tưới nguội có van làm mát CNC sẽ phụ thuộc vào loại vòi phun, áp suất làm việc và yêu cầu gia công.
  • Đường kính vòi phun: Từ 1 – 10 mm. Đường kính nhỏ sẽ tạo dòng phun tập trung, đường kính lớn tạo dòng phun rộng hơn.
  • Góc phun: Từ 15 – 90 độ. Với góc phun nhỏ để tạo tia phun tập trung thì góc lớn của vòi tưới nguội có van làm mát CNC sẽ tạo phạm vi phun rộng hơn.
  • Khoảng cách phun: Từ 25 – 300 mm. Khoảng cách phun phù hợp để đạt hiệu quả làm mát tốt nhất.
  • Nhiệt độ dung dịch làm mát: Thường dưới 30°C, nhiệt độ dung dịch ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát