Van xả nước tự động AD402-04

Van xả nước tự động AD402-04 là dòng van có nhiều tính năng nên được tìm kiếm và sử dụng nhiều trong thời gian gần đây.