Van điện từ SMC SY3120-5LZD-M5/-5LZ/-5LZE/-5LD/-5L /-5LOU/-M5

  • Kích thước cổng: ren M5
  • Kích thước cổng xả: ren M5
  • Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.7 MPa
  • Điện áp: DC24V
Danh mục: