Đầu nối chia 2 ngang

Đầu nối chia 2 ngang là một thiết bị phổ biến có nhiều công dụng bên trong các hệ thống, phù hợp cho cả hộ gia đình và các hệ thống công nghiệp lớn