Bộ lọc khí nén SMC AC20A-02-A

  • Ngõ vào khí nén: Ngõ này kết nối với nguồn khí nén chứa tạp chất, nước và dầu.
  • Ngõ ra khí nén: Khí đã qua quá trình lọc sẽ được đưa ra từ ngõ này và sử dụng trong hệ thống.
  • Bộ lọc: Bộ lọc bên trong bao gồm các lớp sợi và chất lọc chuyên biệt để loại bỏ bụi, tạp chất và dầu khỏi khí nén.
  • Nguyên tắc hoạt động của bộ lọc khí nén trong quá trình tách ẩm và loại bỏ tạp chất
Danh mục: